این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۲ فروردین ۲۹, پنجشنبه

نامه ای از "اسماعیل وفا یغمایی" در مورد نامه "کامیار ایزد پناه"

نامه استاد کامبار ایزد پناه را به تنها برادرش مازیار خواندم و بسیار بسیار متاسف شدم. 

 
این قضیه مارک زدن به هر کس و این "نامه نگاریهای کلیشه ای" که آدم را بیاد مرحوم مغفور بریا(البته از نوع روستائی اش) در شوروی استالین می اندازد، همچنین آدم را به یاد داغ زدن بر کپل اسبان در داغگاه امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمدبن‌محمدوالی‌چغانیان می اندازد که فرخی سیستانی در این مورد قصیده زیبائی دارد:
چون پرند نیلگون بر روی پوشد مرغزار
پرنیان هفترنگ اندر سر آرد کوهسار.... بر در پرده‌سرای خسرو پیروزبخت
از پی داغ آتشی افروخته خورشیدوار
ریدکان خواب نادیده مصاف اندر مصاف
مرکبان داغ ناکرده قطار اندر قطار
خسرو فرخ سیر بر بارهٔ دریا گذر
با کمند شصت خم در دشت چون اسفندیار
هر کره کاندر کمند شصت بازی درفکند
گشت داغش بر سرین و شانه و رویش نگار
 
هرچه زینسو داغ کرد از سوی دیگر هدیه داد....
شعر را میتوانید در دیوان فرخی بخوانید اما نه ما در عصر امیر چغانیان هستیم و نه "مازیار ایزدپناه" اسب است که در خم کمند چهل خم سلطان چغانیان اسیر شود و داغ اتهام بر او بزنند. اتهام زدن بر مرد شریف جوانمرد آزاده "مازیار"، داغ نادانی و نشان مستبد بودن بر سیمای داغ زنندگان میزند و بس و برشک و تردید در حقانیت شعارهایی که یک در میان در آنها کلمه "آزادی" تکرار میشود پیداست می افزاید.بقول یزدیها :
سالی که نکوست از بهارش پیداست
 
ماستی که توروش است از تغارش پیداست
....من از مازیار طی نزدیک به سی سال رفاقت بسا نکته ها و چیزها میدانم. مردی است به صفا و چون پاکیزگی آسمان و کوههای زادگاهش لرستان وبیزار از هر گونه ارتجاع و استبداد که اولین اش جمهوری اسلامی است در ناجوانمردی فرمایندگان این اتهامات همین بس که او در آخرین یاری رسانی اش(میدانم مازیار نمیخواهد این نوشته شود ولی من میخواهم این را یاد آوری کنم) تقریبا تمام پس انداز اندکش را که پشتوانه خانواده کوچک چند نفره اش بود اهدا نمود تا ابزاری را که اخوی میخواهد برای سیستم موسیقی آماده شود چنین است رسم سرای درشت و من برای مازیار که نه برای کسانی که اینچنین به او تاخته اند متاسفم زیرا این نوع کارها بر عمق انزوا می افزاید اما چه میشود کرد که به قول شاعر:
شد خاک خمینی و مرامش باقیست
تسبیح و عبا و رطل و جامش باقیست
در خیل خواص وخاصگان در رجعت
تا خیل خر- آئین عوامش باقیست
--
چون حق و حقیقت همه در نزد «علی» ست
معنای علی اینکه هر آنکو که «ولی» ست
پس هر که نه در نزد ولی مزدورست
 
این گفته ی نغز، حرف ملافاطی است
با امید به اینکه حضرت حق نور شعور و خرد و بازنگری را در تمام ما زنده بدارد.ونیز راه نجاتی برای آنانکه در مسلخ لیبرتی یکی یکی برقناره های سلاخان آویخته میشوند پیدا شود.
اسماعیل وفا یغمایی -18 آوریل 2013

کامنت ها در فیسبوک

10 commentaires
Commentaires
Naseem Azadi
Naseem Azadi
مقاله استاد کامیار واقعا که بخال زاده! آقای یغمایی هم خیلی زود از «ايران اينترلينك» و «ايران ديدبانِ» آخوندها هم دستهگل خواهند گرفت.
Efat Eghbal
اگر حمایت از خروج افراد اسیر در لیبرتی و اصولا حرکتهای انسانی ،،عکس العمل هائی این چنین افسار گسیخته را دارند و براحتی وابسته به اطلاعات آخوندی معرفی میشوند ،،،باید بگوئیم که بفرمائید هر چه در چنته دارید بیرون ریزید ،،،ما اعضای کمپین از هر امکان مشروعی استفاده می کنیم برای خروج و نجات انسانهای اسیر از جهنم و زندان ساخته شده آخوندها در لیبرتی ،،و از هیچ تهمت و مارکی هم ابا نداریم ،،بقول معرف ،،طلائی که پاکه ،،چه منتش به خاکه ،،،،،
Behruz Khorasani · Ami(e) avec میم باران et 17 autres personnes
تاریخ تکرار میشود اما نه بشکل اولی.. .انگونه که در حافظه تاریخ ثبت گردیده است .بعد از انقلاب در ستاد های مجاهدین رژیم ادعا مینمود که قر ص ضد حاملگی یافت شده است .مجاهدین جاسوس شوروی هستند.انها از سازمان سیا پول دریافت میکنند ..مجاهدین خودشان خودشان را میکشند..علت تمام برخوردها نه از روی ناگاهی بلکه به خاطر این بود که حرفی برای زدن نداشتند انها مغلوب بودند و دستشان خالی..و حال تاریخ دو باره نه این بار از طرف رژیم بلکه از طرف مجاهدین دو باره اما با شکل دیگر تکرار میشود و این نه صرفا مجاهدین بلکه مربوط به هر ساختار تمامیت خواه و توتالیتر میباشد..سا ختاری که خودر ا در نوک بیکان ترقی خواهی میدانددر تما م این ساختار ها چند شاخص وجود دارد..رهبری .وتفکر برتری جویانه .نژاد بر تر..قوم برتر.ملت بر تر.طبقه برتر. و این بار برتری انچنان مبالغ امیز و حیرت برانگیز میشود.که خدائی صفت در روزنامه مجاهد ادعا میکند که مسعود از درواز های توحید گذشت و انجا را فتح نمود....
Esmailvafa Yaghmahie
نسیم ازادی! .این لولو خورخوره ایران اینترلینک و ایران دیدبان هم اگر وجود نداشت کاسبی خیلیها لنگ میزد و باید هر طور شده اینها را علم میکردند تا بقیه خفقان بگیرند.نه برادر تمام سایتهای ایران دیدبان و اینترلینک که سهل است تمام سایتهای دیکتاتورهای عالم و وزارت اطلاعات عالم و حتی سایتهای سیا و پنتاگون و مخابرات عراق و اردن و چین و ماچین هم مطلب مرا بزنند برای من مهم نیست.بس در مقابل دشنام و تحقیری که یکربع قرن است بر سر و روی هر معترضی میبارد سکوت کردیم خفه شدیم پدر! نمیشود به این بهانه خفقان ایجاد کرد.و هنوز نفسمان از خفقان آن ملای الدنگ خمینی بجا نیامده و داریم زهر غربت را میچشیم و بر لب بحر فنا منتظرانیم. ماهیت واقعی افراد است که هویت آنها را تائیید میکند ونه ایران دیدبان و اینتر لینک. بقول مولانا کی شود دریا زپوز سگ نجس.توضیح قابل فهم اینکه منجمله اگر فلان مامور و رئیس سابق سیا که حتما آدم بسیار شریفی هست و کارش هم کمک به نظم و نظام جهان به نفع زحمتکشان و مظلومین جهان و امثال چگوارا و آلنده و مصدق و لوترکینگ است می اید دفتر بهمان سازمان سیاسی را مفتوح میکند که نمیتوان گفت فلان سازمان مزدور شده است!اگر ایران دیبان و اینترلینک مطلب را بزنند بازهم به نفع سرکار یعنی یک گزک دیگر برای بستن دهانها. برادر یا خواهر نازنین چرا به اصل مطلب توجه نمی فرمائید. من فقط میگویم درست حرف بزنید و با فرهنگی شایسته بیان کنید نه فرهنگی که در فیلمهای که در اتاقهای تعزیز و شکنجه بکار میگیرند و بنده دو سه روزی در سال 54 از این فرهنگ نصیب بردهام. با شادی و آزادی وزان باشید نسیم آزادی
Efat Eghbal
هر کس هر حرف انتقادی و یا مخالفی می زند ،،فورا مارک وزارت اطلاعات می زنند ،،درحالی که سالهاست خانم رجوی در تمامی کنفرانسها و برنامه های تبلیغاتی اشان در کنار ایو بونه رئیس اطلاعات پیشین فرانسه مینشینند و کسی هم نه مارک می زند و نه اعتراضی ،،،چراغی که بر خانه رواست ،،،،بر مسجد حرام است عزیز ،،،بس کنید از این افکار پوسیده اتان
Sa Schaum · Ami(e) avec Abbas Samakar et 75 autres personnes
آقای یغمایی توجه ندارند که تفاوت است بین اینکه مطلبی از ایشان ویا خانم اقبال ویا هرکس دیگر که بدون درخواست اینها ویا بدون ارسال برای این سایت ها درج میشود تفاوت اساسی دارد با اینکه مامور سیا را با سلام وصلوات به دفتر فلان سازمان سیاسی آوردن ! و از برپایش افتادن و آنرا حلوا حلوا کردن . شما مثلا جناب یغمایی دقیقا در مقابل سایتهایی مانند ایران دیده بان و اینترلینک موضع دارید ولی آیا مثلا مجاهدین خلق که دفاترش بوسیله مامور سیا و اف بی آی و امثال جان بولتن افتتاح میشود با آنها فاصله میگیرد ویا برعکس با افتخار آنرا در سایتهایش تبلیغ میکند؟ پس تفاوت است بین آنچه که گفته میشود که بله مطلب شما در فلان سایت رژیم درج میشود پس ....با آنکس با افتخار و سلام وصلوات وحتی پرداخت پول لابی های سیا و امثال تنتر وتوریچلی و جولیانی وبولتن را به دفتر ویا مراسم های خود میاورد.
Sa Schaum · Ami(e) avec Abbas Samakar et 75 autres personnes
مگر رابطه شاه که به عنوان "سگ زنجیری امپریالیسم "توسط خود همین مجاهدین خوانده میشد رابطه ای از همین نوع نبود . یاباید گفت که ماهیت کودتاچی های واشنگتن بطور خطی تغییر کرده است وواقعا "آژاده "شده اند ویا اینکه ماهیت کسانی تغییر کرده است که تادیروز ایران ار میخواستند "ویتنام دیگری "برای آمریکا کنند وبه "امام امتشان "نامه مینوشتند که "جان بر کف " بوده و "آمادگی "خود را برای "مبارزه با امپریالیسم "اعلام میکردند . سوال من همیشه این بوده است که ماهیت چه کسی تغییر کرده است ؟ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=511717765530276&set=a.494675237234529.1073741825.492207534147966&type=1&theater

این سایت بر ضد جنگ وترور و اعدام به هر شکل آن است . we say no to war
"مبارزه ضد امپریالیستی "رجوی با "جان بر کفی "در رکاب خمینی مرتجع :
    • J'aime : 22
      22
Fermer

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر