این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۳ خرداد ۱۱, یکشنبه

اسماعیل وفا یغمایی : چرا حیرت میکنیم!باور کنیم!


جناب محمد اقبال، مجاهد و مبارز رنجکشیده ای که حدود چهل سال، یا شاید بیشتر از عمر شصت و هفت هشت ساله خود  را در راه مبارزت و مجاهدت گذرانده، و داغ برادر و داماد خانواده را در برابر جوخه های مرگ خمینی و بر خاک افتادن پدر ارجمندش را در غربت بر دل دارد، و سالهادر مکتب فکری راهبران شریف خود آموزش کافی دیده مدتی است طی چند مقاله و نوشته حیرت انگیز افراد مختلف و در راس همه خواهر خود خانم عاطفه اقبال را با فرهنگ خاصی که در مقالاتش منجمله این مقاله لینک: «حيوان ليبرتي.» میتوانید بیابید نواخته است.

 چند تا ازویژگی های آقای اقبال اینهاست:
* مهندس و آرشیتکت است
*حدود چهل سال از عمر خود را مجاهد و مبارز بوده است ودر مصاف شاه و شیخ گذرانده است
*در سن شصت و هفت هشت سالگی یکی از سمبلها و نمونه های بر آمده از مکتب فکری رهبران خود یعنی مجاهد اشرفی است.
*در مقابله با دشمنان جنبشی که به آن وابسته است غیرتی والا ومشابه راهبران خود نشان میدهد
*در چندین مقاله و نوشته بویژه در رابطه با خانم عاطفه اقبال این غیرت، فرهنگ و تربیت سیاسی و ایدئولوژیک و منش را به نحو احسن و تحسین برانگیزی نشان داده است.

ویژگی های فرد مورد تهاجم ایشان قرار گرفته یعنی خواهر ایشان خانم عاطفه اقبال منجمله اینهاست:
* ازآنجا که خانواده اقبال از زمره خانواده هائی است که بطور دسته جمعی هوادار و عضو مجاهدین بوده اند ،او نیزاز نو جوانی در زمره هواداران و سمپاتیزانها وسپس اعضای مجاهدین بوده است
*در آغاز کشتارهای خمینی دستگیر شده،  ، وهمسرش تیرباران شده است.
*پس از آزادی از زندان به مجاهدین پیوسته و سالیان دراز در خارج کشور در مراکز مجاهدین و در پادگانهای مجاهدین در عراق فعال بوده است.
سالها بعد از مجاهدین جدا شده اما همچنان تا سالهای 2010 و شاید بیشتر در زمره دوستداران و هواداران مجاهدین باقی مانده است و از آن پس بعد از کشتارهای اشرف و مجاهدین بعنوان یک پناهنده سیاسی و یک فعال حقوق بشر زبان به انتقاد گشوده واز کشتار اشرف و لیبرتی وابراز نگرانی کرده و   مسئولیت راهبران را یاد آورده است.
***
حاصل کوشش ساده و انساندوستانه خانم عاطفه اقبال بسیار نوشته ها( که در آن بسیاری برچسبهای موهن منجمله مزدور بودن و...نثار او و افرادی چون او شده است)و بخصوص نوشته های آقای محمد اقبال است که باید خواند و فی الواقع  فرهنگ آموخت.
***
درآغاز کار من هم  با خواندن نوشته های آقای اقبال حیرت میکردم. سئوال میکردم چه انگیزه ای باعث این نوع برخورد است؟
- مثلا سالخوردگی و نگرانی از آینده؟
- یا توشه ای برای آخرت اندوختن در رکاب راهبران به جاودانگی رسیدن؟
- یا  (اگر عاطفه اقبال را کمابیش نمی شناختم) خشم از اشتباهات خواهر گریخته از انقلاب راهبران؟
- یا درماندگی از جواب منطقی و سیاسی ولاجرم روی آوردن به دشنام دادن عاجزانه؟
و امثال اینها
 ولی سرانجام به اشتباه، و بیراهه رفتن در جستجوی خویش، پی بردم و دانستم فی الواقع باد در غربال می بیخته ام. مسئله اصلا این نیست و حالا دیگرحیرت من کاملا برطرف شده است.
می خواهم بگویم و تاکید کنم:
دوطرف قضیه در روشنائی کامل قرار دارند و من و ما باید «حیرت» را به کناری نهاده واقای مهندس اقبال مجاهد و مبارز رنجکشیده را «نه آنطور که من و ما دوست داریم» بلکه «آنطور که هویت و ماهیت واقعی اوست» ببینیم. باید بجای یک مورد خاص عمومیت و اصل این نوع کار کرد را ببینیم.
ما دوست داریم که:
آقای محمد اقبال این چنین نباشد.چنین مقالاتی ننویسد و خواهری را که دوران نوجوانی و جوانی و میانسالی را در زندان و غربت و آوارگی گذراند و میگذراند به دلیل انتقاداتش، با کلامی شایسته  موجب خطاب قرار دهد. این خواست ماست.ولی آقای محمد اقبال، بر اساس خواست ما، نه فکر میکند و نه عمل میکند و نه خود را تغییر میدهد. هویت او همانست که نشان میدهد وما باید این را بپذیریم.
آقای محمد اقبال یک انسان مجاهد و مبارز و نیز عضو قدیمی شوراست( شورائی که خود را آلترناتیو میداند و قرار است حکومت آینده را پس از حکومت انسانسوز ملایان حاکم در کف با کفایت خود گیرد!. ایشان   مرام و مسلک و فرهنگ و ادب و چگونه نوشتن یا ننوشتن و سخن گفتن یا خموشی و منش و روش برخورد با منتقد و مخالف و دشمن را ازمکتب راهبران والامقام عقیدتی و سیاسی خود و در گذر از کوره های متعدد انقلاب درونی آموخته است.
او یک سمبل و یک نماد و یک نمونه بارز و روشن است. 
این را باور کنیم و به آن ایمان بیاوریم. 
او این فرهنگ، این تربیت، این ادب و سلوک را امروز به روشن ترین شکل و صادقانه ترین و صمیمانه ترین شکل در رابطه با خواهر نسبی و خونی خود با صلابت و قاطعیت تمام نشان میدهد. 
این را ما باید فهم کنیم.
چرا حیرت میکنیم ؟و حیرت ما ناشی از آنست که گویا باور نداریم که او نیز حتما مثل همه انسانها خواهر کوچکتر خود را دوست داشته، ولی بخاطر مسلک و مکتب و عقیده ای که (چنانکه در مقاله ای:لینک«برای مزید اطلاع و شناخت شاهکار هنری جدید گروه  فنان ابو محمد»)نماینده اش شخص رهبر عقیدتی و اندیشه رهبر عقیدتی است از انقلابی که به آن باور دارد دفاع میکند و برای نشان دادن آن این چنین میکند.
باید با مولانا همصدا شد و گفت:
این همه آوازه ها از شه بود
گر چه از حلقوم عبدالله بود
ما همه شیران ولی شیر علم
حمله مان از باد باشد دمبدم
باید منشا و منبع یعنی همان «شه» و «راهبر» و همان «باد»ی که اندیشه های پیروان را میجنباند و آنان را وادار به حمله میکند دید و باور کرد.
فراموش نکرده ایم که در آغاز انقلاب گویا شادروان بازرگان گفته بود مجاهدین یک سنخ فکرند، حالا هم میتوان گفت یک سنخ فکرند که نمونه امروزی اش مهندس رنجکشیده  و مجاهد آقای اقبال است. 
این همان تفکر و مکتب و منبع و مبدا والائی است که امثال من و دکتر قصیم و محمد رضا روحانی و ایرج شکری وایرج مصداقی وسعید جمالی و حنیف حیدر نژاد و شماری کسان دیگر امثال ما را ، حتی بدون جلب رضایت ماو نظر خواهی!! با سه صلوات و یک حبه قند و یکجلد کلام الله مجید به عقد دائم و نکاح قائم وزارت فخیمه اطلاعات آخوند خامنه ای خونریز مرتجع در می آورد و نه ککش میگزد و نه دچار عذاب وجدان میشود و پس از این عقد میمون و مبارک  با عمله طرب مکتبی و قسم خورده  بر درب حجله خانه مربوطه، شاد و شنگول از کار سترگ! خویش، با داریه و تنبک مکتبی هر چه کم کاری و خرابکاری و اشکال و افتضاح است به گردنهای شکسته  کسانی بار میکند که چراغ عمرشان در غربت و تبعید سی چهل ساله در حال خاموشی است. این بزرگوارکه به تعبیر حافظ«نقطه پرگار وجود» است   گویا مطلقا هم دچار شک و شبهه  و عذاب وجدان نمیشود. 
 در برابر این چنین پدیده ای بار دیگربه تبعیت از خداوند متعال در هنگام آفرینش انسان، و در نظاره  خلقت چنین وجود ذیجودی و چنین تحفه کمیابی باید گفت فتبارک الله احسن الخالقین.
من سالهاست که در جستجوی روح و جان وجود از مذهب معمول و بتهای ذلیل و زبون آسمانی (که فی الواقع اگر بودند میبایست از تک تک انسانها  به دلیل در جهل و لجن نگهداشتن انسانها و انتشار خرافات و مزخرفات طلب بخشش کنند) گریخته ام ولی به دلیل تربیت مذهبی چندین و چند ساله ای که با سازمان مجاهدین دوران شاه شروع شد دلم میخواهد فرازی باقیمانده در ذهن از قرآن را در اینجا بنویسم:
هُم قُلُوبٌ لایفقَهُونَ بِها وَ لَهُم اَعینٌ لایبصِرُونَ بِها وَ لَهُم آذانٌ لایسمَعوُنَ بِها اُولئِک کالَانعامِ بَل هُم اَضَلُّ اُولئِک هُمُ الغافِلُونَ (اعراف179)  
آنها دل ها   یی دارند که که با آن  نمی فهمند و چشمانی که با آن نمی بینند و گوشهایی که با آن نمیشنوند؛ آنها همچون چهارپاینند، بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند، 
***
باور کنیم 
باور کنیم که این یک مرام است ما اگر این را ندانیم هیچ چیز را فهم نکرده ایم. در کنف این انقلاب و گذر از کوره های آن حتی میتوان گفت برخی و بخصوص راهبران در منش انقلابی از پیامبر اسلام هم پیشی گرفته اند که او داماد کافرش(کافر حربی واجب القتل از نظر اسلام) ابوالعاص همسر زینب دخترش را پس از دستگیر شدن در جنگ نه تنها نکشت ، نه تنها او را آزاد کرد و نه تنها نگفت که دخترش از او طلاق بگیرد بلکه خود از سهم خود او را آزاد کرد و ابوالعاص تا مدتها کافر و نامسلمان بود و تحت حمایت پیامبر اسلام و این بزرگوار درپرتو مکتب راهبران عقیدتی در قاطعیت انقلابی بجائی رسیده که خواهرخونی و رنجدیده خود را این چنین مینوازد و در آینه فردا او را به پادافراه شایسته بشارت میدهد.
حیرت نکنیم!
باور کنیم
باور کنیم سرسختی انقلابی  و قاطعیت روشن مهندس اقبال را
 وسقف سیاسی و عقیدتی و انسانی رهبران را
و اگر فردائی برای این زعمای بی بدیل وجود داشته باشد که من در آن تردید دارم با حافظ شیراز همصدا شویم.
این حدیثم چه خوش آمد که سحرگه میگفت
بر در میکده ای با دف و نی ترسائی
گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر در پی امروز بود فردائی
همین و بس
و با آرزوی سلامت برای آقای محمد اقبال
اسماعیل وفا یغمائی
31 می 2014 میلادی
 ------------------------------------
توضیحی کوتاه  در باره داماد پیامبرو برخورد محمد با داماد کافرش
زینب دختر بزرگ پیامبر و خدیجه پیش از بعثت با ابوالعاص ابن ربیع ازدواج کرد. بعد از اعلام پیامبری محمد، زینب اسلام آورد ولی ابوالعاص اسلام نیاورد. آنها دو فرزند بنام علی و امامه داشتند. ابوالعاص در جنگ بدر علیه پیامبر شرکت کرد و دستگیر شد. زينب دختر پيامبركه آن موقع در مكه بود، گردن‌بندي را كه يادگار مادرش خديجه بود را، به عنوان بهای آزادی همسرش جهت آزادي سازي ابوالعاص بوسيله برادر او عمرو، فرستاده بود. وقتی پیغمبر آن گردن‌بند را ديد، آن را شناخته ومتاثر شدحتی میگویند گریست و گفت ابوالعاص را از سهم خود  او آزاد کنند و گردنبند را برای زینب باز فرستند
مدتی بعد در جنگی دیگر ابوالعاص از دست مسلمانان گریخت و نیمه شبی پنهانی به مدینه و به خانه زینب آمد و از او پناه خواست و زینب او را پناه داد و با صدای بلند اعلام کرد من ابوالعاص را پناه دادم. پيامبرچون اين را شنيد گفت: اي مردم  شما هم آنچه را كه من شنيدم، شنيديد؟ گفتند: شنیدیم.  محمد گفت من هم هر كه را كه زينب پناه داد، پناه دادم. بعد به خانه زينب آمد و به او گفت به خوبي از ابوالعاص  داماد کافرش که کافر حربی هم بود ،پذيرائي كن   سپس   به نزد كساني كه اموال او را گرفته بودند آمد  و به آنان گفت : شما بستگي ابوالعاص و وصلت او را با من مي‌دانيد و از طرفي شما مالي را به دست آورده‌ايد كه كسي را در آن حقي نيست و در آن خوشنودي ماست و اگر نخواهيد حقي است كه خدا به شما داده و كسي نمي‌تواند شما را به پرداخت آن مجبور كند و شما از همه كس به تصرف آن اموال مستحق‌تر و شايسته‌تر هستيد. مسلمانان همه اموالي را كه از او گرفته بودند، به او پس دادند. ابوالعاص نيز تمامي اموال را به مكه آورد و به صاحبانشان تحويل داد  . ابوالعاص بعد از این واقعه مسلمان شد و تا سال 12 هجری زنده بود.همسرش زینب چهار سال قبل از او در گذشت.  

اسماعیل وفا یغمایی
10 خرداد 93


کامنت ها در سایت دریچه زرد

حمید
جناب یغمائی گرامی با میلیون درود به شما عزیز !
تشبیه این موجود دو پا  که هم توبره و آخورش و اصطبلش و اربابش با حیوانات چهار پاه قیاس درستی نبود ما انسانها زندگی را هم به چهار پایان تلخ کردیم نه چهار پایان به ما !
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱:۴۸
ناشناس

همایون بنی آدم

مبارک است
مقاله اخیر آقای محمد اقبال در سایت آفتابکاران گل سر سبد تمامی افاضات ایشان نسبت به خواهرشان عاطفه است. این نه فقط جوابیه ایشان به خواهراشان بلکه بطور عام نوع پاسخگویی مجاهدین به مخالفین و منتقدانشان میباشد و از این جهت است که میباید مورد توجه قرار گیرد.

در ابتدا اقبال خواهرش را با یک پتیاره نازی، کسی که سالها در کمپ زندانیان آشویتس و غیر به شکنجه و کشتار مشغول و یکی از آدمکشان بدنام جنگ دوم بوده مقایسه فرموده و میپرسد اگر آن پتیاره نازی برادری داشت آن برادر با خواهرش چه میکرد و خود پاسخ میدهد " شك ندارم كه آن برادر نسبت احساسي همچون احساس من نسبت به اين خواهر ژنتيك خود داشت. فقط مي خواست جهان از اين حيوان درنده خو و شكنجه گر خالي باشد".

اول اینکه خانم اقبال یکروز و یک ثانیه هم در هیچ شکنجه گاهی نبوده و دستش نه به شلاق و نه یک قطره خون آلوده است . اما گناه عاطفه چیست که خون برادر حزب الهی را بجوش آورده و میخواهد جهان را از وجود خواهرش پاک نماید؟ گناه عاطفه انتقاد و اعتراض به سیاستهای مجاهدین است. گناه کبیره ای که در مکتب اقبال حکمش مرگ و پاک کردن جهان از لوث وجود خواهر است.

من اشتباه میکنم یا تاریخ تکرار میشود؟ این همان یا روسری یا تو سری و حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح اله نیست؟ مقاله آقای حاج سید جوادی صدای پای فاشیسم می آید که در نشریه مجاهد چاپ شد خاطرتان هست؟ یادتان میآید که چگونه از برخورد حزب الهی ها به مخالفین و مطبوعات غیر خودی نتیجه گرفت که فاشیسم نوینی در راه می بوده؟
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۰:۳۸
ناشناس همایون بنی آدم

روح ناز نازی آقای اقبال چنان از انتقادها بهم ریخته که عربده کشان زمین و زمان را بهم بافته و در یک قیاس مع الفارق عاطفه را یزید کرده، دشنه کشیده و میخواهد جهان را از لوث وجودش پاک نماید. اگر اینها با مادر و خواهر خود این کنند وای بروز ما. ما را بگو که خون دادیم تا اینها آزادی مان را از خمینی بستانند. ما را بگو که چهل سال است جان کنده و به اینها دادیم تا نهال آزادی را مراقب باشند. این بود آن نوید رهایی که قرار بود در میدان آزادی و بعد از سرنگونی خمینی به ارمغانمان آوریید؟ مگر نبود که می فرمودید تضاد اصلی انقلاب آزادی است؟ مرحله عوض کرده ایم؟ از آن مرحله رد شده و به فاز غنای عقیدتی رسیده ایم؟ چی شد که در کنار خمینی ایستاده و عربده کشان مرگ و فنای آزادی را آرزو میکنید و می خواهید جهان را از شر وجودش پاک نمایید؟ کوریید یا مست، نمی دانید آزادی یعنی همین که خانم اقبال مواضع تان را به چالش بکشد؟

آقای اقبال راستی آزادی مجاهدین چیست؟ آزادی غربی را، همانی که در مقابل سیاستمداران غرب خود را الهه آن معرفی می فرمایید، که آزادی لیبرالی میدانید که منشاء فساد عالم است. در اسلام و در جهان ابراهیمی هم که کلامی از آزادی نگفته اند پس این آزادی شما چیست و عملکرد اجتماعی آن کدامند؟

آیا در آزادی شما کسی اجازه دارد از شما انتقاد کند؟ آیا شما فکر میکنید که بعد از چهل سال مبارزه، بعد از اینکه مردم بهترین فرزندان خود را به شما دادند و داشت و نداشت خود را به حسابتان ریختند، حق دارند از شما سؤالی کنند که مثلآ چرا روز سی خرداد روز شهدا و زندانیان سیاسی ، روزی که بعد از آن دهها هزار خون ریخته شد را از پیشانی تقویم انقلاب پاک فرموده و بجای آن روز هفده ژوییه را نوشته یید؟ یا که قرار بود با مرگ خمینی حکومت از هم بپاشد و یا پایان جنگ پایان حکومت فرض گرفته شده بود و یا اینکه چهل سال است که هر سال قول سرنگونی می دهید و یا آن امپریالیسمی که دشمن تمامی خلقهای جهان میبود حالا بهتریین دوست شده و و و و آیا خلق قهرمان حق دارد بعد از این همه رنج و شکنج از شما پاسخی بطلبد؟ یا نه
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۰:۳۹
ناشناس همایون بنی آدم

نکند شما هم مثل آن آخوند لعنتی و گور به گور از قانون و حسابرسی فراتریید؟ یادتان می آید که میگفت اگر تمام مردم یک حرف بزنند حرف ولایت برتر است؟ می نشینید در اتاق در بسته بدون حضور یک غیر خودی اینقدر بهم می بافیید تا سر از آسمان بر آ ورده و خدا و بنده خدا را نوکر و دست نشانده خود میبینید و سپس ان قلاب کرده و بخود اجازه می دهید در روز روشن به دزدی آزادی آمده و عربده کشان نفس کش بطلبید و این چنین گستاخانه حق و حقوقمان را بزیر سم ستوران ببریید. اگر این کارها شدنی بود، خمینی کرده بود. مبارک باشد. تغییر ماهییت شما و یارانتان که وقاحتنامه شما را چاپ کرده و بدون هیچ انتقاد پخش میکنند مبارک باشد. نه شما آن مجاهدین که جان و مال فدایشان میکردیم هستید و نه ما آن آدمهای ساده سابق. تغییر ماهییت و فاشیسم حاکم مبارکتان باشد. خاک بر سرت که برای یک رده و یا تمجید تشکیلاتی باید این چنین خواهرت را لجنمال کنی.
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۰:۳۹


آرمان پایدار 20

مقاله اقبال در سایت همبستگی ملی که مثلا ویترین سیاسی و خبری معرفی روابطی است که «رئیس جمهور برگزیده مقاومت» برای فردا به ارمغان خواهد آورد هم درج شده است و از این اهمیت خود را دارد و نشان می دهد کلا در بینش رهبری مجاهدین، دموکراسی جایی ندارد فردایی که اینها به آن می اندیشند، فردایی است که قدرت مطلق را در دست دارند و خودشان قانون نویس و قاضی و مجری «احکام» هستند. وقتی محمد اقبال در ذهن خودش پیشاپیش خواهرش محکوم به اعدام کرده است، دیگر مدرک جمع کردن برای آن کاری کاملا صوری خواهد بود و چیزی هم در این زمنیه کم نخواهند داشت. این بینش تمام حاصل مکتب رجوی است و آن چیزی است مسعود مریم خود حامل و انتقال دهند آن به مریدان هستند. البته آرزوی اینان روشن است که تحقق نخواهد یافت
۱۱ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۳:۲۰
ناشناس ناشناس

هویت او همانست که نشان میدهد وما باید این را بپذیریم.
چگونه نوشتن یا ننوشتن و سخن گفتن یا خموشی و منش و روش برخورد با منتقد و مخالف و دشمن را ازمکتب راهبران والامقام عقیدتی و سیاسی خود و در گذر از کوره های متعدد انقلاب درونی آموخته است
سه صلوات و یک حبه قند و یکجلد کلام الله مجید به عقد دائم و نکاح قائم وزارت فخیمه اطلاعات آخوند خامنه ای خونریز مرتجع در می آورد و نه ککش میگزد و نه دچار عذاب وجدان میشود و پس از این عقد میمون و مبارک با عمله طرب مکتبی و قسم خورده بر درب حجله خانه مربوطه، شاد و شنگول از کار سترگ! خویش، با داریه و تنبک مکتبی هر چه کم کاری و خرابکاری و اشکال و افتضاح است به گردنهای شکسته کسانی بار میکند که چراغ عمرشان در غربت و تبعید سی چهل ساله در حال خاموشی است. تکان دهنده بود! باد به طوفان نیانجامد!
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۱:۳۲
ناشناس ناشناس

Ba salam.....faget yek klam be agaye Mohammad Eghbal....bes est in ferhenge rezalet ve kesif ra eshae daden der fezaye mejazi...bes kon...az shoma ne demokrat der miayed ne azadi khah....ensanike ehteram be didgah,haye mogabele khodesh ehteram negozared...ne azadendish est ve ne azadikhah...aya khodet az herfhaye khodet bala nyaverdi....? diger bes est....
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۵:۳۹
ناشناس احمد

با سلام
به نظرم به جای توهم جمع آوری مستندات برای اعدام خواهرت، حالا که از لیبرتی بیرون آمده ای به روانشناس حاذقی مراجعه کن. در اینگونه موارد پیشرفته شوک درمانی و بستری شدن و تحت نظر قرار گرفتن به مدت طولانی توصیه می شود. شاید اثرات انقلاب از روح و روانت حداقل برای مدتی پاک شود.
۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش.، ساعت ۱۶:۵۲

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر