این کمپین با محکوم کردن قاطع این حمله موشکی، خواهان انتقال فوری ساکنان کمپ لیبرتی از عراق به کشور ثالث میباشد. ما با اعتقادات شخصی و سیاسی انسانها کاری نداریم ولی نمیخواهیم که ساکنان لیبرتی هر بار اوضاع حکم میکند، مورد معامله قرار بگیرند و از جان آنها مایه گذاشته شود. ساکنان لیبرتی کالا نیستند، آزادیخواهانی هستند که در سودای آزادی مردمشان به این مسیر پا نهاده و اینک در عراق در زندانی بنام لیبرتی گرفتار آمده اند.

۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

اسماعیل وفا یغمایی: پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم!دوستان و هموطنان گرامی


یکماه دیگر بیشتر به پایان ضرب الاجل برای تخلیه کمپ اشرف نمانده است.جان سه هزار و چهارصد تن ازفرزندان مردم ایران که سالیان درازی را در رنج و فشار و انواع مصائب سپری کرده اند در خطر جدی کشتار دسته جمعی قرار دارد. نمونه های این کشتار را پیش از این به نحو بیرحمانه ای شاهد بوده ایم.من بعنوان یک پناهنده سیاسی و شاعر و نویسنده ای که بیش از سی سال از عمر خود را در سودای آزادی ایران سپری کرده است، و سالهای پایانی عمر خود را در همین سودا در غربت میگذراند، بدون هیچگونه تائید خطوط سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژیک حاکم بر سازمان مجاهدین کنونی ، و با تاکید بر اینکه سالها وقت سوزانی، از زمان حمله آمریکا به عراق و سقوط صدام حسین، و پای فشردن بریک توهم، یک استراتژی به پایان رسیده ، مبنائی شد و شرایطی را آماده کرد که رژیم فاسد و خونریز ایران وهمکارانش در عراق بتوانند به بیرحمانه ترین شکلی خون بسیاری از مجاهدان و مبارزان رنج کشیده را بریزند، توجه شما را از زاویه ای صرفا انسانی به کشتار و سرکوبی که می تواند در راه باشد جلب میکنم.


هموطنان گرامی


این کشتار اگر صورت بگیرد پایان حماسی یک مبارزه سی و سه ساله و از خانواده حماسه های ملی بابک و ستار خان و میرزا ومصدق نیست، این کشتار اگر صورت بگیرد در کنار حماسه مذهبی عاشورا نخواهد نشست، آناتومی و ساخت و بافت حماسه مذهبی عاشورا نه فقط کشته شدن در زیر تیغ و تیر شمر و حرمله و یزید و خونریزی و جسد و جنازه و استفاده و سوء استفاده از این همه، بلکه حکایتی دیگر است که می توان آن را به روشنی توضیح داد.
این کشتاراگر صورت بگیرد فاجعه ای خونین و دردناک خواهد بود که خون آن نه تنها بر چهره خامنه ای و همکاران او بلکه بر بسیاری چهره های دیگر خواهد پاشید و نیز خنجری نشسته دروجدانهای تک تک ما با تمام اختلافاتمان با سازمان مجاهدین خواهد بود که درد آن را همیشه بر اعصاب دردناک وجدانهای خود حس خواهیم کرد.


هم میهنان اهل وجدان ودرد


سازمان مجاهدین خلق ایران با تمام نقط ضعف و قوت خود در طول سالهای گذشته مثل تمام سازمانهای سیاسی ملی و منطقه ای ایرانی و با خط مشی مسلحانه یا غیر مسلحانه، از نهضت ملی مصدق گرفته تا حزب توده، و از سازمان چریکهای فدائی گرفته تا حزب دموکرات کردستان ایران و سایر احزاب و سازمانهای سیاسی، حاوی ی بخشی از انرژی فشرده و سازمانیافته ملت ایران، در جدال با ارتجاع و دیکتاتوری برای نیل به آزادی و دموکراسی بوده است و نمی تواند به دلیل اختلافات شخصی یا گروهی ما مورد طرد و بی توجهی قرار بگیرد. سازمان مجاهدین بخشی از واقعیت تاریخی روزگار ماست. توضیح میدهم.


همانگونه که فارغ از رد یا قبول خدای زرتشت و زرتشت و واقعی بودن یا نبودن خدای زرتشت و زرتشت، خدای زرتشت و خود زرتشت وآئین زرتشت در نیمه دوم تاریخ ایران یعنی دوران باستانی یک واقعیت سر سخت تاریخی با نمودهای گوناگون است، فارغ از رد یا قبول الله و محمد، و اینکه الله نام بتی از بتهای درون کعبه بوده و یاخدای حقیقی جهان بی پایان، الله و محمد واسلام در دورانی که از حمله سپاهیان عمر به ایران آغاز میشود تا همین امروز، در ایران یک واقعیت سر سخت تاریخی است که در طول هزار و چهارصد سال وچند دهه نمودهای فرهنگی،اجتماعی، سیاسی،عاطفی ، روانشناسانه و... خود را نشان داده و میدهد، و از زمره این نمودها منجمله وجود سیاسی و اجتماعی سازمان مجاهدین در تاریخ معاصر ایران است.


محمد حنیف نژاد و سعید محسن و علی اصغر بدیع زادگان که کار مامائی این سازمان را برای زاده شدن آن از بطن تاریخ ایران در سال چهل و چهار بر عهده داشتند بدون آنکه خالی از ضعف و نقص باشند ، و بی آنکه آنها را بر نوک پیکان خیالی تکامل ،به اعلا علیین برسانیم،بی شک در این سودا و آرزو بودند. تمام کسانی که از سالهای چهل و چهار تا حال به این سازمان پیوستند نقطه شروع تلاششان جز همین سودای پاک نبوده است.


دهها هزار کشتار شده ، تیر باران شده ، حلق آویز شده ، شکنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته، در غربت مرده سودایشان همین بوده است.


هزاران خانواره ایرانی و میلیونها پدر و مادری که در دوری از فرزندان و با داغ کشتارهای فرزندانشان زندگی را با درد و اشک به پایان بردند جان باختگان همین سودایند.


صدها هزار ایرانی که میهن خود را ترک کردند و روانه سرزمینهای بیگانه و غربت شدند ، غریبان و تبعیدیان همین هستند.
اگر ما بخواهیم وجود واقعی سازمان مجاهدین، اعضا و تلاشهای آنان را نادیده بگیریم و به آنها پشت کنیم و در کشتار آنها خاموش باشیم باید بر تمام واقعیتهای بالا خط بطلان بکشیم.


اگر کسانی با اشتباهی را با اشتباه دیگر سرپوش نهادن، و بحرانی را با بحرانی دیگر مهار کردن
اگر کسانی بجای تطبیق خود با آینده، به گذشته پناه بردند
اگر کسانی بجای تقسیم قدرت و اعتلای آن، تمام آن را در دست گرفتند
اگر کسانی بجای رشد دادن واقعی نیروهای خود و سرباز را تبدیل به فرمانده کردن و زمام را به دست آنها سپردن، فرماندهان را به موضع سرباز فرو کشیدند و زمام را از آنها گرفتند.


اگر کسانی.........
و اگر کسانی با اشتباهات و توهمات و توجیهات خود مبنای آن را فراهم آوردند تا بجای پرورندگان سازمان مجاهدین، طفلی که حنیف نژاد و یارانش آن را به دنیا آوردند، گور کنان سازمان مجاهدین مردم ایران باشند و تا کنده و ساطوری آماده شود که جلادان کمر بسته خامنه ای پلید، مزدوران و همکارانش در عراق و جهانبانان وجهاندارانی که جهانی را به گند و عفونت آلوده اند و کارشان تجارت خون و تبدیل آن به طلاست بتوانند تبر برگردن سروهای رشید و فرزندان دلاور ملت شریف ایران بگذارند، این نمی تواند دلیل سکوت و عدم تلاش ما گردد.


ما منتقدیم و نه دشمن،ما در صف مردم خویشیم و نه جلادان و نه از راه افتادگانی که با ضعف و ذلت فردی و نیز لطمات و اشتباهاتی که یاد شد، به درگاه آخوندهای پلید شتافتند و جیره خوار خوان نعمت خامنه ای شدند ودر قتل یاران سابق خود همدستی و همگامی با مرتجعان را انتخاب کردند.
ما با تمام اختلافات اعلام میکنیم در انتخاب نهائی از خانواده تمام سازمانهای سیاسی و مبارز مردم ایران هستیم و نه تبارجلادان داخلی و خارجی، ما نباید و نمی توانیم در مقابل این توطئه خاموش بمانیم. در شرایط کنونی و تا زمانی، که زمان نقد و دهان گشودن تاریخ آغاز گردد و گذشته به داوری کشیده شود وحد اقل تجربه دردناک و سوزان ما چراغ راه نسل آینده گردد، باید با تمام توان و با تکیه بر بعد انسانی ماجرا یکصدا شویم و به دست اندر کاران این کشتار نشان دهیم همه ما از این جنایت متنفریم ، باید به آنها بگوئیم ما زشتی این جنایت را به تمام مردم ایران نشان خواهیم داد و جلادان را معرفی خواهیم کرد. باید به هر گونه که میتوانیم جلوی این کشتار و توطئه را بگیریم. در شرایط کنونی و تا نجات جان سه هزار و چهارصد تن از ساکنان اشرف با تمام توان و به هر وسیله ای که می توانیم تاکید میکنم با هر امکانی که می تواند وجود داشته باشد و به کار گرفته شود بیاری برخیزیم.


اسماعیل وفا یغمائی
سی نوامبر 2011
لینک در فیسبوک
63 commentaires
Commentaires
Atefeh Eghbal
ما با تمام اختلافات اعلام میکنیم در انتخاب نهائی از خانواده تمام سازمانهای سیاسی و مبارز مردم ایران هستیم و نه تبارجلادان داخلی و خارجی، ما نباید و نمی توانیم در مقابل این توطئه خاموش بمانیم. در شرایط کنونی و تا زمانی، که زمان نقد و دهان گشودن تاریخ آغاز گردد و گذشته به داوری کشیده شود وحد اقل تجربه دردناک و سوزان ما چراغ راه نسل آینده گردد، باید با تمام توان و با تکیه بر بعد انسانی ماجرا یکصدا شویم و به دست اندر کاران این کشتار نشان دهیم همه ما از این جنایت متنفریم ،

30 novembre 2011, 13:07
J’aime
8
Gérer
Atefeh Eghbal
این کشتاراگر صورت بگیرد فاجعه ای خونین و دردناک خواهد بود که خون آن نه تنها بر چهره خامنه ای و همکاران او بلکه بر بسیاری چهره های دیگر خواهد پاشید و نیز خنجری نشسته دروجدانهای تک تک ما با تمام اختلافاتمان با سازمان مجاهدین خواهد بود که درد آن را همیشه بر اعصاب دردناک وجدانهای خود حس خواهیم کرد.

30 novembre 2011, 13:08
J’aimeAfficher plus de réactions
4
Gérer
Forough Raha
درود بر شما اسماعیل عزیز, که در هر سر فصلی بدور از تعصبات فردی با شجاعت تمام به انسانیت و واقعیاتی که در بیرون از هر کداممان وجود دارد ,می پردازیدو موضعی اصولی و انقلابی می گیرید! من به شما افتخار می کنم و دوستتان دارم. وقت کردید به هایدلبرگ دوباره تشریف بیاورید از دیدنتان خوشحال خواهم شد.به امید روزی که هر کدام از ما به آن درجه از رهایی اندیشه برسیم که فارغ از قل و زنجیرهای تشکیلاتی و ایدئولوژیک با صلابت در این پهنه گام برداریم و یاد بگیریم که به آزاده بودن و آزادگی با دیدی بس وسیعتر بنگریم

30 novembre 2011, 15:03
J’aimeAfficher plus de réactions
6
Supprimer
Alice Chevalier
درود بر شما اسماعیل عزیز!

30 novembre 2011, 15:58
J’aimeAfficher plus de réactions
3
Supprimer
Nader Hedaiat
این صرفا به عنوان یک خبر در اینجا در ج شد و گرنه از نظر من رهبران سازمان مجاهدین بزرگترین مانع همراه با رزیم مالکی در این مساله میباشند چرا که منافع رهبری سازمان مجاهدین که سالها در جهت نگه داشتن این افراد در انجا بوده اند و نظریاتشان تنها صرفا در جهت قدرت خودشان وسیاستهای خودشان میباشد بر ضد منافع فرد فرد افراد در آنجا میباشد و امروز هم این افراد گروگان گرفته شده برای یک عده از سران مجاهدین میباشند که هنوز در آنجا ممکن است باشند بوده اند وگرنه نه مالکی و نه سران مجاهدین ونه رژیم ایران مسال اشان جان این افراد نبوده و نیست وهر کدام سیاست های خود را به پیش میبرند و این افراد را ابزار کرده اند .

30 novembre 2011, 16:59
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat ...Voir plus
 بعضی معتقدند که  رهبری مجاهدین را نباید از بدنه اش در مساله انتقال آنها از عراق به یک نقطه امن تر و پنا هندگی آنها دید و این را  میگویند که  من رهبری مجاهدین را جدا میکنم یعنی من تنها رژیم ایران ، عراق و فریبکاران بین المللی امپریالیستی را تنها مشگل قضیه نمیبنیم که در "پشت پرده "دارند بازی خود را میکنند بلکه رهبری ...
Lire la suite
30 novembre 2011, 17:07
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Alice Chevalier
آقای نادر عزیز، همه ما کما بیش با سازمان مجاهدین اختلاف نظر و سلیقه داریم. این موضوع صرفآ مربوط به جان اشرفی ها که اعضای خانوادهای ما هم میباشند، هست. خواهشان بحث رو منحرف نکنید. همانطور که اسمائیل عزیز گفتن الان فقط جان اشرفیان مهم هست و یاری رسانی با آنها. همین و بس. اگر کمکی از دستتون بر میاد انجام بدید، اگر نه این اظهاره نظر ها در این لحظه فقط فضا رو به هم میریزه.

30 novembre 2011, 17:08
J’aimeAfficher plus de réactions
5
Supprimer
Nader Hedaiat
خانم الیس جواب شما در نوشته بالا هست که باید گفت تاز مانی که خود رهبری سازمان درواقع خط سیاسی دیگر را بجز مساله جان این انسانها دنبال میکند درواقع خود بخشی از مشگل است

30 novembre 2011, 17:09
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Mazdak Maslak
"سیاست" ی را که مجاهدین به پیش می برند، در راستای بزیر کشیدن حکومت حاکم بر ایرانه و نفعش مال ملت ایران.

30 novembre 2011, 17:15
J’aimeAfficher plus de réactions
3
Supprimer
Susan Afsharian man k haili khub nafahmidam aghaye yaghmaei chi mekhand, ishon bayad total energy ra roye regime concntrate koneh: hala time bataye ideological conflict nist: hameh bayad ba ham sba Ashrafis solidrity dashteh bashim: merci
30 novembre 2011, 17:18
J’aimeAfficher plus de réactions
2
Supprimer
Nader Hedaiat
ببخشید خانم محتر م ! چگونه میشود به کمک مجروحینی رفت که فرماندهان خودی ایستاده اند و میگویند :فقط طوری معالجه کنید که ما میگوییم وگرنه این ها میمیرند واز قبل هم از ماهها قبل اعلام میکنند که "فاجعه خواهد آمد "و "اعلام جنگ "هم میکنند !

30 novembre 2011, 17:24
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
اگر این سیاست ماندن در عراق در راستای سرنگونی رژیم را توضیح داده شود برای روشن شدن متشکر میشوم . مثلا اینکه مجاهدین با ماندن در عراق چه استراتژی را دنبال میکنند که در راستای سرنگونی رژیم است ؟

30 novembre 2011, 17:25
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
این در زمان صدام حسین که حامی صد درصد و متحد استراتزیک مجاهدین بود با موفقیت همراه نبود چگونه میتواند در عراقی که به گفه خود مجاهدین "مزدوران رژیم "د رآن حکومت میکنند ممکن باشد؟

30 novembre 2011, 17:27
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Alice Chevalier
من از پاسخ دادن به بحث های انحرافی خوداری میکنم.

30 novembre 2011, 17:30
J’aimeAfficher plus de réactions
3
Supprimer
Nader Hedaiat
خوب شما که اینطور هستید شروع هم نکنید بهتر است !

30 novembre 2011, 17:33
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
البته قابل درک هم هست که چرا شروع میکنید ولی بعد متوجه میشوید که "جاده خاکی "است و "منحرف" ا ین نوع استدلالها آشناست ولی بدانید که با این جوابها بازهم در همین نقطه قضیا میماند وبی جهت نیست که آقای یغمایی مجبور میشود این بار روشن تر سخن بگوید چرا که عمق فاجعه را میداند و میداند که دستهای رهبری مجاهدین هم مانع است ولی نمیخواهد تیزی را از گردن رژیمینان بدرستی بردارد ومسئولیتی که برگردن مالکی است را بقول خودش کم کند ولی د ر نوشته هایش مشخص است که انسان دردمندی است ولی آقای یغمایی باید این مساله را به خود جواب بدهد که آیا رهبران فعلی سازمان مجاهدین رهروان بنیانگذاران سازمان وخطوط آنها میباشند یا آنها نیز یک دگردیسی پیدا کرده اند در این نقاط است که اگر آقای یغمایی در درون با این ها تصفیه کرده است و برای خود روشن کرده است با در لفافه سخن گفتن در این مورد نمیتواند جلب نظر کند ! برای بسیج همگانی برای نجات جان این انسانها اول باید یک تحلیل واقعی وحقیقی سیاسی از اهداف رهبری مجاهدین داشت وارائه داد وبعد نیز همانطور که گفته شد وارد عمل شد و یک هیئت مستقل صرفا حقوق بشری تشکیل داد که وابسته به هیچ یک از جریانهای رژیم ایران ، رژیم مالکی و رهبران مجاهدین نداشته باشد و صرفا جانش نجات آنها باشد و فاصله خود را با سیاستهای رهبری مجاهدین مشخص کند که ابزار آنها نیست آنوقت است که این نوع فراخوانها انعکاس بیشتری در جامعه اپوزیسیون ایرانی خواهد داشت ولی بیشتر کسانی که سکوت کرده اند مشگلشان در این است که سیاستهای رهبری مجاهدین که این روزها دیگر به روشنی در کنار جنگ طلبانی مانند جان بولتن میایستند و از ان نیز شرم نمیکنند باعث ایزوله شدن این سازمان در نزد ا یرانیان اپوزیسیون شده است واین است که هر نوع حمایتی را میدانند که رهبری مجاهدین با توجه به گذشته این نوع پشتیبانی ها در جهت اهداف وخطوط سیاسی خود بکار میگیرد و نه جان این افراد و این باز پیچ و مشگل این نوع فراخوانهاست وبرای موفقیت آمیز بودن چنین فراخونهایی باید که مستقل وبا فاصله و بطور عملی فعالانه باشد که تشکیل یک کمیته مستقل با کمک اپوزییسوین مستقل که زیر بار سیاستهای رهبری مجاهدین نرود و نخواهد هم هوچی گری به نفع خود بنمایند -مانند کاری که مدتی حزب کمونیست کارگری چند سال پیش کرد وبعد هم در این دکان را بست- بلکه مستقل وانفرادی در کمیته باشند وبه عراق سفر کنند وبا همکاری موسسه های بین المللی وسازمانهای حقوق بشری ناظر فعال باشند وگرنه این گونه فراخوانها تاز مانی که فعالانه وارد عمل نشود ومستقل از جریان رهبری مجاهدین نباشد بدلیل مورد سواستفاده واقع نشدن متاسفانه مورد استقبال قرار نمیگیرد

30 novembre 2011, 17:44
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
چه باید کرد و پیچ کار برای حمایت دیگران در کجا نهفته است ؟: بیشتر کسانی که امرو ز در اپوزیسیو ن ایرانی در مقابل مساله اخراج مجاهدین از عراق سکوت کرده اند مشگلشان در این است که سیاستهای رهبری مجاهدین که این روزها دیگر به روشنی در کنار جنگ طلبانی مانند جان بولتن میایستند و از ان نیز شرم نمیکنند باعث ایزوله شدن این سازمان در نزد ا یرانیان اپوزیسیون شده است واین است که هر نوع حمایتی را میدانند که رهبری مجاهدین با توجه به گذشته این نوع پشتیبانی ها در جهت اهداف وخطوط سیاسی خود بکار میگیرد و نه جان این افراد .و این باز پیچ و مشگل این نوع فراخوانهاست وبرای موفقیت آمیز بودن چنین فراخونهایی باید که مستقل وبا فاصله و بطور عملی فعالانه باشد که تشکیل یک کمیته مستقل با کمک اپوزییسوین مستقل که زیر بار سیاستهای رهبری مجاهدین نرود و نخواهد هم هوچی گری به نفع خود بنمایند -مانند کاری که مدتی حزب کمونیست کارگری چند سال پیش کرد وبعد هم در این دکان را بست- بلکه مستقل وانفرادی در کمیته باشند وبه عراق سفر کنند وبا همکاری موسسه های بین المللی وسازمانهای حقوق بشری ناظر فعال باشند وگرنه این گونه فراخوانها تاز مانی که فعالانه وارد عمل نشود ومستقل از جریان رهبری مجاهدین نباشد بدلیل مورد سواستفاده واقع نشدن متاسفانه مورد استقبال قرار نمیگیرد

30 novembre 2011, 17:48
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
اسماعیل وفا یغمائی
اقای هدایت گرامی.یکماه در پیش روست و اهل اشرف بر لبه تیغ دارند راه میروند.بحث و انتقاد شما جای خود دارد ولی بر این لبه تیغ و در تنگنای شگفتی که این سه هزار و چند صد تن هستند نمیشود رهبران و رهبری شوندگان را تفکیک کرد. منظورم تفکیک فیزیکی نیست بلکه تفکیک محتوائی است. در حال حاضر بجز اشاره ای، اگر به نقد رهبران بپردازید زمان از کف میرود و تیغ بر سر این جماعت عظیم رنجکشیده که بقایای دهها هزار کشتار شده هستند فرود میاید. این ایا روشن نیست؟ بنابراین امیدوارم از زاویه انسانی تلاش کنیم که اهل اشرف از دندانهای کفتاران داخلی و خارجی نجات پیدا کنند. همین و بس. داوریها و نقدها را هیچکس می تواند از زیرش در رود این را مطمئن باشید. موفق باشید

30 novembre 2011, 17:50
J’aimeAfficher plus de réactions
5
Supprimer
Nader Hedaiat
درود برشما و خوب است که شما هستید ! منهم منظورم این نیست که در نجات این انسانها باید رهبری سازمان از نظر فیزیکی جد ا شود بلکه از نظر سیاسی یک کمیته مستقل تشکیل شود که در مجموعه چه رهبری و چه بدنه را نجات دهد ومساله اش این نباشد که چه خط سیاسی باید به پیش برود . این تفاوت کاراست وگرنه من هم معتقد به این نیستم که در عمل برای نجات باید بین رهبری وبدنه تفاوت قائل شد چون هیچ رژیمی از جمله رژیم جنایتکار و آمریکایی مالکی در مقامی نیست که بخواهد رهبری مجاهدین را به محاکمه بکشاند . این ها خود جنایتکارند وبا بمب و جنگ امپریالیستی به قدرت رسیده اند ! ولی بیشتر برای یک حرکت مستقل است چون رهبری سازمان در انجا متاسفانه هم و غم یکش جان این ها نیست بلکه خط سیاسی و چانه زنی های سیاسی است حد اقل تاکنون این طور بوده است . این است که من هم صرفا از نظر سیاسی بحث کردم نه فیزیکی یعنی از نظر سیاسی این فراخونها مستقل وروشن باشد و همچنین فعالانه وارد صحنه شود چون این فراخوانها هرچند بد نیستند ولی اگر مثلا شما که فرد شناخته شده ای هستید با چند نفر دیگر از اپوزیسیون عام "کمیته مستقل برای نجات " را تشکیل دهید و اعضای مستقل نیز وارد آن شود وا زایرانیان بطور جمعی کمک بخواهد والبته در حرف ودر عمل و در فکر هم نشان بدهد که مستقل است ومستقل عمل میکند من مطمئن هستم که بسیاری خواهند بود که کمک نمایند

30 novembre 2011, 17:57
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Hajar Yoosafi
لعنت خدا بر این جنایت کارها

30 novembre 2011, 18:39
J’aimeAfficher plus de réactions
2
Supprimer
Sori Khoschghele az nazer ensani ,harf shoma dorst mibashad ,vali ma harghez faramosh nemikonim ke mojahedihaye manfeat talab dar jangh iran o aragh ba doshman iran dar moghabele sarbazhye irani istadan va hamero be top o gholoe bastan,va chghader ghatlo amm kardan bale ma faramosh nemikonim
30 novembre 2011, 18:44
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Hajar Yoosafi
عزیزم سوری جان الان این بیچاره ها به اندازه کافی زخمی هستن به جای نمک مرهم به زخمهاشون بزنیم

30 novembre 2011, 19:18
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Ramtin Bayraktar chi shodeee? ki in baalro saresh avorde?
30 novembre 2011, 20:59
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Ramtin Bayraktar koshtanehs ke
30 novembre 2011, 20:59
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
خانم محترمه سرکار سوری خانم سرکار اشتباه می فرمائید .مجاهدین هرگز سرباز ایرانی را مقابله نکرده اند بلکه جنگ انها با عمله و اکره خمینی لعنه الله علیه و خامنه ای ملعون بوده و هست بنده فکر میکنم شما متاسفانه با تبلیغات رزیم علیه و ما علیه خامنه ای مقداری اشتباه میکنید. اخر دل سرکار کباب نمیشود از دیدن چهره این دختر مظلوم مسلمان و مجاهد. من در ایران بوده و دیده ام چه بر سر این جوانان می آوردند حالا بجای حمایت از اینها شما دارید آنچه را که خامنه ای میکوید تکرار می فرمائید. بخدا پناه میبرم. بهتر است شما هم مثل بنده در این ایام اگر همتی نمی فرمائید حد اقل دعائی برای رفع دشمن بخوانید. انشالله خداوند سرکار را حفظ و هدایت بفرمایداز ياسر خادم روايت شده : هنگامى كه امام رضا عليه السلام به قصر حميد بن قحطبه رفت لباس خود را در آورد، و به حميد داد، تا آن جا كه گويد، گفتم : فدايت شوم كنيز كاغذى را در لباس شما يافته آن چيست ؟ فرمود: اى حميد اين تعويذى است كه از آن جدا نمى شويم ، گفتم : اگر مرا بدان مفتخر گردانى ، فرمود: اين تعويذى است كه هر كه آن را در لباسش نگاه دارد، بلا از آن دور بوده ، و در مقابل شيطان رانده شده او را نگاه مى دارد: بسم الله الرحمن الرحيم ، بسم الله انى اعوذ بالرحمان منك ان كنت تقيا او غير تقى ، اخذت بالله السميع البصير على سمعك و بصرك ، لا سلطان لك على ، و لا على سمعى ، و لا على بصرى ، و لا على شعرى ، و لا على بشرى ، و لا على لحمى ، و لا على دمى ، و لا على مخى ، و لا على عصبى ، و لا على عظامى ، و لا على مالى ، و لا على ما رزقنى ربى .
سترت بينى و بينك بستر النبوة الذى استتر انبياء الله به ، من سطوات الجبابرة و الفراعنة ، جبرئيل عن يمينى ، و ميكائيل عن يسارى ، و اسرافيل عن ورائى ، و محمد صلى الله عليه وآله امامى ، و الله مطلع على ، يمنعك منى و يمنع الشيطان منى ، اللهم لا يغلب جهله اناتك ان يستفزنى و يستخفنى ، اللهم اليك التجات ، اللهم اليك التجات ، اللهم اليك التجات .

30 novembre 2011, 21:22
J’aimeAfficher plus de réactions
4
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
جناب صادقی می فرمائید چه شده. هیچ. این یک زن مظلوم مجاهد است که عوامل ملعون خامنه ای و مالکی در حمله به اشرف به شهادتش رسانده اند. خداوند انشالله لعنتشان کند آمین یا رب العالمین

30 novembre 2011, 21:33
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Ali Reza Tabrizi
آقای هدایت مثل اینکه هر چه می گویند که نر است شما باز اصرار دارید و می گویید بدوش! البته نه شما و نه بزرگتر از شما میتواند بجای 3400 نفر تصمیم بگیرند که آنها باید چگونه فکر کنند، از درجه انسانی به مسئله میخواهی بپردازی، خب تلاش کن جنایت رژیم ، مالکی و سکوت آمریکا را هم تقبیح کن و هم افشا کن و هم اینکه مانع شد، مسئله رهبری مجاهدین، خدای نکرده با یک عده سفیه و دیوانه که سروکار نداری، تمام کسانی که در اشرف حضور دارند اگر بیشتر آقای وفایی ندانند کمتر هم نمی دانند، ایشان یک زمانی از همفکران همین یاران قدیمی شان که اکنون در اشرف هستند، بوده اند. ایشان صرف نظر اختلاف خط مشی سیاسی رهبر مجاهدین، خودشان خوب میدانند که تمام کسانی در اشرف هستند متعقد به خط رهبری هستند، خدای نکرده نکنه شما تصور کرده اید که آنها کودکانی هستند که در انتظار آب نبات چوبی قدرت و درجه و تشویق رهبری هستند. خواهش میکنم لااقل شرایط را دریابید بجای اینکه نمک به زخم ضرب العجل بپاشید، سعی کنید صفوف حمایت از حقوق انسانی اشرفی ها بپوندید. شما بهترین کاری که میتوانید بکنید بی آنکه مجبور باشید پیرو خط سیاسی و یا ایدئولوژی آنها باشید، از حقوق انسانی آنها دفاع کنید. چون اکنون این دیگر رژیم نیست که میخواهد که سر به تن مجاهدین نباشد، آمریکا و شرکاء در یک کر گوشخراش نابودی آنها سرود مرگ می خوانند. دوست گرامی اکنون وقت خیلی تنگتر از آن است که شما بخواهید رهبری مجاهدین را به پای میز محاکمه بکشانید، آن هم غیابی!

30 novembre 2011, 21:40
J’aimeAfficher plus de réactions
2
Supprimer
Efat Eghbal
ما منتقدیم و نه دشمن،ما در صف مردم خویشیم و نه جلادان و نه از راه افتادگانی که با ضعف و ذلت فردی و نیز لطمات و اشتباهاتی که یاد شد، به درگاه آخوندهای پلید شتافتند و جیره خوار خوان نعمت خامنه ای شدند ودر قتل یاران سابق خود همدستی و همگامی با مرتجعان را انتخاب کردند::

30 novembre 2011, 21:48
J’aimeAfficher plus de réactions
4
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
جناب تبریزی.سلام بر شما و ادراک و شعور سرکار. بنده هم نظرم این است که جناب هدایت فقط جناح مجاهدین را میکوبند و به طور ناشایستی هم میکوبند. پدر من جان یک عده در میان انواع خطرات است سرکار اقلا بغضا لمعاویه هم که شده یک تکانی به خودتان بدهید و فقط بر فرق مجاهدین نزنید برادر. اول همتی بفرمائید تا این جماعت مظلوم از خطر دور بشوند بعد این سرکار و این هم گریبان رهبری مجاهدین که البته حق سرکار است. امیدوارم خداوند متعال شما را هدایت بفرماید انشالله.

30 novembre 2011, 21:49
J’aimeAfficher plus de réactions
2
Supprimer
Efat Eghbal
هزاران خانواره ایرانی و میلیونها پدر و مادری که در دوری از فرزندان و با داغ کشتارهای فرزندانشان زندگی را با درد و اشک به پایان بردند جان باختگان همین سودایند.::

30 novembre 2011, 21:49
J’aimeAfficher plus de réactions
4
Supprimer
Arash Pirouz
.

درود بر اسماعیل عزیز که با شهامت وتیز هوشی انقلابی خارج از کلیه مشکلات ومسائل با سازمان مجاهدین اینگونه عمیق وروشن مسئله بچه های اشرف را مطرح کرد البته امید وارم که آن روز کشتار هرگز پیش نیاید وهمه بچه های اشرف صحیح و سالم به خارج از عراق منتقل شون
د . میدانم که تا توانسته ای با دست بستگی نوشته ای . برای تو سلامتی وموفقیت ارزو دارم و از خدا میخواهم تورا از گزند نیش زبانهای افرادیکه مثل بز گله وار بدون اینکه بفهمند چه میگویند هرچه که میخواهند از دهانشان بیرون میآورند حفظ کند
:

30 novembre 2011, 22:01
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Arash Pirouz
ما با تمام اختلافات اعلام میکنیم در انتخاب نهائی از خانواده تمام سازمانهای سیاسی و مبارز مردم ایران هستیم و نه تبارجلادان داخلی و خارجی، ما نباید و نمی توانیم در مقابل این توطئه خاموش بمانیم. :

30 novembre 2011, 22:15
J’aimeAfficher plus de réactions
3
Supprimer
Ahmadreza Amoezedi esmaile aziz hamantor ke hozoran goftam hamvareh khab nadaram va omidvaram ke in farzandane khalgh az ashraf be salamati be oropa montaghel shavand hatman bad az in behtar mishavad goft va nevesht vali ari hala nejate jan anha mohmtar ast az hame chiz
30 novembre 2011, 22:18
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Ahmadreza Amoezedi harchand ke mitavanest be inja naresad
30 novembre 2011, 22:18
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Bahman Jazdani
درود بر تو اسماعیل عزیز برای این فراخوان انسانی . مطمئنآ هموطنان ما هوشیار تر از آنند تا عده ائی باجلو بردن خط آخوند فلاحیان بیست تا به جلاد بتازند وهشتاد تا به قربانی ( مجاهدین ) با بدنهائی خونین بر روی تخت قصابی جلاد وسرهائی بر بالای دار . وبه قربانی ایراد میگیرند !! چرا با ما برای سرنگونی رژیممان لجبازی می نمائی تا ما تورا از بین ببریم . هموطن !!! ( هدایت ) داستان شیطان سازی برعلیه بهترین فرزندان مردم ایران زمانش بسر آمده است . دم ودستگاه بحثهای قدیمی رهبری وبدنه را جمع نمائید با این گونه نمایشات شیطان سازی برای مخدوش نمودن جنایات این رژیم( رهبری آگاه وبدنه یا هواداران نا آگاه ) از درون زندانهای رژیم خونخوار آخوندی آشنا هستیم .

30 novembre 2011, 22:37
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Sia Bakhshaie amriku buyad hame ru bu hawupeymu be umriku beberad.آمریکا باید هم رابا هواپیما به پامریکا ببرد.
1 décembre 2011, 01:23
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
یک ضرب المثل ایرانی میگوید بگو که با میپری تا بگویم کی هستی ! کسانی که روزی با خمینی به عنوان "اما م ضد امپریالیست "میپریدند و میخواستند "ایران را ویتنام دیگری برای امپریالیسم آمریکاا "بنمایند و برای میلیشیای خود اطلاعیه میدادند که "برادران پاسدار " در مقابل "توطئه های آمریکا " همکاری کنند ، چون خمینی تمامیت خواه بود به مانند "رهبر مقدس ایدئولژیک" وبا آنها کنار نیامد چون خمینی رهبریت را تنها برای خود میخواست و نه برای آن "پسرک" که مدعی "رهبری "شده بود وبعد ها نیز خود را به سبک ولایت فقیه "از جنس دیگر "دید و بقول مهدی ابریشمچی "تنها به خدا جواب گو است وبس"شد "رهبر ا یدئلوژیک "و باز به خیال رهبری در ا یران با صدام دیکتاتور همراه شد و در جنگ ضد مردمی خمینی و ضدام همپای یک طرف یعنی صدام شد ومتحد استراتژیک ! بعد به او هم وفادار نماند و به یکباره به ارباب جدید عراق یعنی اشغالگران آمریکایی بقول حسین مدنی سخنگوی "اشرف" :ما آماده هر نوع همکاری با کشورهای دمکراتیک -بخوان اشغالگر عراق - از جمله آمریکا میباشیم . از همان آمادگی ها که برای صدام داشتند وبا ا و همگام شدند و در کنار جنگ طلبان شیهه "شب قدر لیبی "برا ایران کشیده ومیکشند . پس این نیروها که همیشه د رکنا ر دیکتاتورها از خمینی تا صدام وبوش و اوباما و جنگ طلبان میباشند وبود ه اند چگونه این رهبران سیاسی میتوانند دوستان مردم باشند ! این ها دشمان مردم هستند چون خواستار سرنگونی این رژیم با کمک مردم ایران نیستند بلکه همیشه در تعادل قدرت منطقه ای بصورت ابزاری "آمادگی هرنوع همکاری "را داشته اند بطوری که نفر پنتاگون در رابطه با این "هر نوع همکاری " بقول مدنی در تلویزیون یک آلمان میگوید :اینها برای ما کارهایی میکنند که ما خود از انجام آن شرم داریم ! یا نفر سیا میگوید : این ها تروریست هستند ولی تروریست های خوب ما . آری نگاهی به لیست حامی شاان در آمریکا نشان میدهد که هارترین جناحهای جنگ طلب حامی آنها میباشند . از روسای سابق سیا تا اف بی آی تا جان بولتن ها و شا هزاد ه سیاهی پرل ! سروکله اشان هم همیشه به قول اشپیگل آلمان به عنوان "چلبی "های ایرانی لقبی که اشپیگل آلمان به علی رضا جعفرزاده نماینده مجاهدین در آمریکا داده بود در تلویزیون جنگ طلبان فوکس نیوز به عنوان "کارشناس سیاسی"برای تحریک به جنگ در افکار عمومی آمریکا هرروز پیدا میشود ! اری این ها دشمنان مردم هستند چون در کنار خامنه ای و احمدی نژادها نعره جنگ جنگ تا پیروزی میکشند چون خواستار سناریوی تحریم و جنگ میباشند و درعمل هم روزی در کنار خمینی "ضد ا مپریالیست "بودند و یک روز درکنار صدام ونان خور او وروز دیگر بقول سیمون هرش "جیب شان پر پول " از پولهای سیا میشود ! و مروز هم مدعی "ازادی خواه "بودن و "مجاهد"بودن میشوند آیا باید برای کسانی که در خدمت چنین نیروهاهی ضد مردمی هستند و خواهان به آتش کشیدن ایران به سبک لیبی و "شب قدر "با بمب های ناتو میباشند -هرچند به ظاهر این را رد میکنند ولی با تمامی قوا تحریک به جنگ میکنند و "آزاد سازی"به سبک لیبی را "شب قدر "مینامند وعملا از این نوع جنگ ها استقبال میکنند باید گفت این ها دوستان مردم هستند یا دشمنان مردم ؟ کسانی که حاضر به تحریک هستند که "جرقه جنگ "زد شود ؟این نیرویی است ارتجاعی ضد مردمی اگر هم مساله جان انها را مطرح میشود فقط از بعد انسانی است که برای نیروی ارتجاعی دیگر مثلا القاعده هم که در گوانتامو میبودند مردم انسان دوست جهان خواستار رفتار انسانی و رفتار ضد انسانی امریکا را محکوم میکردند و در رابطه با مجاهدین مرتجع هم در همین ابعاد است وگرنه این نیرو یک نیروی ارتجاعی ضد مردمی است که برای به قدرت رسیدن حاضر است ایران را به دست بیگانگان بدهد به کلاهی از نمد قدرت برسد که جنگ شروع شود واین قابل مقایسه با موسسین وبنیانگذارن مجا هدین نبودند که روزی اگر میدیدند یک انسان بی گناه ممکن است قربانی عملیات نظامی آنها علیه رژیم شاه خائن مزدور آمریکا شود ان عملیات را به هرقیمت حتی قیمت جان خود متوقف میکردند

1 décembre 2011, 09:28
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
لینک مربوط به بحث بالا سیمون هرشhttp://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080701024247.html


Welcome to: Roshangari;
ROSHANGARI.NET
1 décembre 2011, 09:33
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
لینک در رابطه با بحث بالا :مجاهدین http://www.youtube.com/watch?v=le-fjF7Cgeo


Ein Bericht über USA und…
YOUTUBE.COM
1 décembre 2011, 09:34
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiathttps://www.facebook.com/notes/nader-hedaiat/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/248268055234274
بعضی این سوال را مطرح میکنند که چرا نباید "تمامی سلاحها "را به سوی رژیم گرفت ومگر رژیم ایران دشمن  اصلی مردم ایران نیست؟و چرا شما به نیروهای دیگر که در صف "اپوزیسیون "میباشند میپردازید؟
در جواب این نوع سوالها باید گفت باید مشخص کرد که مرز بین دشمن مردم زحمتکش و دوستان آنها چیست ؟چه کسانی دشمن مردم زحمتکش میباشند و چه کسانی دوست مردم زحمتکش ومکانیزم ...
Afficher la suite
1 décembre 2011, 09:38
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Nader Hedaiat
لینک راجع به مطلب بالا حسین مدنی در لوس انجلس تایمز :ما آماده هرنوع همکاری با کشورها ی دمکراتیک از جمله آمریکا میباشیم :http://www.npr.org/blogs/ombudsman/Los_Angeles_Times.pdf

1 décembre 2011, 11:26
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Sori Khoschghele
جناب آقای شیخ جعفر قندی شهدیقی
با سپاس از شما 
lotfan kamtar az loghathye arabi bekar bebarid,shoma ham har ja sokhnty kam miawarid ,sari tarf ra vabaste be jomhori eslami miadain ,mojahedin dar moghabele sarbazihye ke dar jang majbor bodan bashan istadan,ager begoly marde amma bodan ,hamgham ba doshmane iran nemishodan va hamvatanhye khodera be gholole nemibastan

1 décembre 2011, 14:12
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Omid Rahai
آقای اسماعیل وفا یغمایی عزیز. شاعر دوران شور ها و شرها. وجدانا با مراجعه به وجدان خویش به سوال من جواب دهید؛
اگر فرض میکردیم مجاهدین تو عملیات فروغ پیروز میشدند، و امروز همان سال ۱۳۹۰ بود. اگر اینگونه که میاندیشید، و میاندیشیم، بودید، و میخواستید ان چ
ه را که میخواستید بنویسید، آیا همین آقای رجوی به شما که امروز به کمک سازمان آقای رجوی کمر همت بسته اید، نمیگفت ضد انقلاب؟ نمیگفت دشمن خلق، نمیگفت عنصر بورژوازی ؟ نمیفرستد تان آنجا که عرب نی بیاندازد، تا بیاید در تلوویزیون و خودتان را انکار کنید، و از رهبر انقلاب طلب بخشش کنید؟ 
اگر جواب مثبت هست، چرا باید نیروی چنین مهیب را نجات داد؟ 
اگر وجدانا جواب شما منفی است، بگو چی کار کنیم ما همان کار را بکنیم!

1 décembre 2011, 18:02
J’aimeAfficher plus de réactions
1
Supprimer
Mazdak Maslak
آقا یا خانم "ارتش جمهوری خواه" شما فقط 34 نفر مبارز انقلابی و آماده فداکاری همپای ساکنان اشرف، به خط کن و بعد در مورد رهبری یک سازمان انقلابی یا اینگونه پیشینه استواری بر اصول خود، درفشانی بفرمایید. ...Voir plus

1 décembre 2011, 19:38
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
اسماعیل وفا یغمائی
دوست عزیز که نام شما ارتش جمهوریخواه است و نام قشنگی است.شما مثل اینکه پیام مرا درست درک نکرده اید. ما در سال 1390 هستیم و جان سه هزار و چهارصد انسان در خطر است . از نظر انسانی باید ابتدا قضیه را ادراک کرد و بعد کوشش کرد که این انسانها به دست جلادان عجم و عرب نابود نشوند. وقتی مساله انسانی است و باید به آن پرداخت برای من مهم نیست که آقای رجوی یا دیگران چه القابی به من میدهند.حتی فردا اگر من مطمئن بودم که رزیم آقای رجوی روی کار میاید و بقول شما مرا میفرستد آنجا که عرب نی انداخت باز هم حرف من همین بود که امروز می زنم. دوست ارجمند بخاطر انتقادات به یک سازمان سیاسی و کارکردهای رهبر نمیشود روی کشتار انسانها عکس العمل نشان نداد و گرنه با تمام حسن نیت در کنار ملایان قرار خواهیم گرفت امیدوارم حمل بر بی ادبی نکنید و تاکیدم روی حقیقت است زنده باشید

1 décembre 2011, 20:51
J’aime
6
Supprimer
اسماعیل وفا یغمائی
در ضمن رفیق گرامی انها نیروی مهیب نیستند. اینها با حفظ تمام اختلافات و انتقادات جدی من به کارکردهایی که میتوانم آنها را دقیقا توضیخ بدهم، رفقا و برادران و خواهران و فرزندان من هستند. من این عکس خونین را که میبینم به یاد خواهر کوچک خود می افتم و آن قلم خودکار که شاید تنها سرمایه این دختر نوجوان است مرا متاثر میکند. اینها مهیب نیستند . مهیب جلادانند و دشمنان مردم ایران

1 décembre 2011, 20:55
J’aimeAfficher plus de réactions
5
Supprimer
Omid Rahai
آقای مزدک؛
بگذار فرض کنیم این ۳۴۰۰ نفر مبارز، انقلابی، و فداکار هستند. فردا اگر اینها از ان اردوگاه بیرون آمدند، و چیز هایی گفتند که به مزاق آقای رجوی خوش نیامد، و مجاهدین گفتن طرف مال وزارت اطلاعات هست، شما حاضری از حقوق این افراد فداکار دفاع کنی؟ ی
ا که نه، این افراد تا وقتی فداکار هستند، که هر چی آقای رجوی گفت بگویند چشم؟ 

بعد فرمایش کرده اید "رهبری یک سازمان انقلابی یا اینگونه پیشینه استواری بر اصول خود،"
خوب هست نمردیم معنی استواری را هم فهمیدیم! موارد نغز اصول این رهبر آنقدر زیاد هست، که شما دیگر آنها را نمیبینی! فقط این را میگویم سازمانی که روزی مردم بهش احترام میگذاشتند، امروز به مانند جذام شده، که کسی حاضر نیست به ان نزدیک بشه. رهبری که تکیه گاه ان دشمنان مردم و سرزمین ایران هستند. رهبری که از ۲۰ تا بلند گو میترسه، رهبری که قدر نیروهاش را ندانست. رهبری که تو عمرش یک انتقاد از خودش نکرده. و رهبری که همیشه دیگران را فدای خودش کرده!
من نمیدونم بتونم یک روزی ۳۴ تا گیر بیارم یا نه! ولی ۳۴ نفر که از روی آگاهی و اعتقاد کاری میکنند، به ۳۴۰۰۰۰ نفر که مجبور و لاجرم ناگاه هستند، برتری دارد.

1 décembre 2011, 23:01
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai
شاعر عزیز؛
احساسات شما برای من قابل درک هست، و نه تنها انسانها بلکه من گربه را هم نمیتوانم خونین ببینم. و لکن شما بهتر از من میدانید که این افراد مختار نیستند، بلکه مجبور و مجری هستند. با این حال، مشکل حفاظت از این بندگان خدا نیست. چون حتا به نفع رژیم 
نیست که با این بدنه کار داشته باشد. بهترین شکل برای این رژیم این هست که این افراد پاشون به جایی برسد و بتوانند مناسبت اشرف را ترسیم کنند. رژیم دیر زمانی است که فهمیده، هیچ کس بهتر از آقای رجوی، قادر نیست این سازمان را از بین ببرد. و این اتفاقی است که افتاده، مجاهدین به عنوان یک نیروی تاثیر گذار بر مبارزات علیه رژیم دیر زمانی هست که تمام شده اند. و ای بسا که رژیم از بودن آقای رجوی بیشترین استفاده را کرده است. مشکل اینجاست که ۱۰۰-۱۲۰ نفر هستند که رژیم دنبال اینهاست و همین طور عراق. این احتمال است که آقای رجوی هم بین آنها باشد وجود دارد . تمام تلاش سازمان این هست که آقای رجوی را به سلامت از آنجا بیرون بیاورند. و در راه اتفاقا میخواهند با ریخته شدن خون این افراد به غرب و لاجرم عراق فشار بیاورند. ملاحظه میکنید که اینجا خود سازمان هست که زندگی افراد را به خطر میاندازد.نه عراق، نه رژیم. با این حال من هیچ دوست ندارم که آقای رجوی بهش گزندی برسد، و خدای نکرده اسیر رژیم شود. لکن چاره در آویختن به گردن امریکا و اسرائیل نیست. چاره کمک خاستن از مردم و اپوزوسیون ایرانی میباشد. ولی این مهم مادامی که آقای رجوی از خودش انتقاد نکرده باشد به دست نخواهد آمد. و ایشان زمان های گران بهایی را از دست داده اند. واقعیات این هست با تمام اینکه ما آرزو داریم به این افراد گزندی نرسد. حتی آقای رجوی. لکن توان ما برای انجام کاری، مادام که نیروی مردم و اپوزیسیون خارج کشور پشت ان نباشد، نزدیک به صفر خواهد بود!
با احترام، ارتش جمهوریخواه ایران

1 décembre 2011, 23:25
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai gole sorsh ؛
اگر منظور از سابقه مبارزاتی پالوده خوردن با جان بولتون و اسرائیل است، خیر من سابقه این کار ها را ندارم. خوشبختانه در facebook برای نظر دادن نیاز به رده تشکیلاتی نیست. متاسفانه شما با فرهنگ آقای رجوی به قضیه نگاه میکنید. 
بعدش هم دوست عزیز، شما اگر بیل زن هستید، در باغچه خود را ۲ تا بیل بزنید، عراق و منطقه پیشکش.

1 décembre 2011, 23:35
J’aime
Supprimer
Omid Rahai
اگر منظور از سابقه مبارزاتی پالوده خوردن با جان بولتون و اسرائیل است، خیر من سابقه این کار ها را ندارم. خوشبختانه در اینجا برای نظر دادن نیاز به رده تشکیلاتی نیست. متاسفانه شما با فرهنگ آقای رجوی به قضیه نگاه میکنید. 
بعدش هم دوست عزیز، شما اگر بیل زن هستید، در باغچه خود را ۲ تا بیل بزنید، عراق و منطقه پیشکش.

1 décembre 2011, 23:35
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
جناب ارتش ازادیخواه. تصدق وجود مبارک سرکار گردم.مساله اول این است که شما کدام ارتش جمهوریخواهی که دست به گریبان با این مجاهدین مظلوم شده ای مساله ثانی این هست که مذاق را با ز نمی نویسند که معنی اش میشود زق و زق کردن مذاق را با ذال باید بنویسند ثالثا نغز را هم باثد بنویسید نقص خلاصه بقدری املای سرکار علط دارد که بنده تمنا میکنم جنابعالی مقداری به آن بپردازید تا بحثها و فحصهای دیگردر ضمن این دعا را که برای هدایت شدن به راه راست در کتاب انیس القلوب برای امثال شما نوشته شده شبها بخوانید انشالله هدایت میشوید.اَللّـهُمَّ اهْدِني مِنْ عِنْدِكَ وَاَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكاتِك،َ سُبْحانَكَ لا اِلـهَ اِلاّ اَنْتَ، اغْفِرْ لي ذُنُوبي كُلَّها جَميعاً فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ كُلَّها جَميعاً اِلاّ اَنْتَ، اَللّـهُمَّ اِنّي أسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْر اَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ اَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ، اَللّـهُمَّ اِنّي أسْأَلُكَ عافِيَتَكَ في اُمُوري كُلِّها، وأعوذُ بك من خزي الدنيا وعذابِ الآخرةِ، وأعوُذُ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ وَعِزَّتِكَ الَّتي لا تُرامُ وَقُدْرَتِكَ الَّتي لا يَمْتَنِعُ مِنْها شَيْءٌ مِنْ شَرِّ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَمِنْ شَرِّ الأوْجاعِ كُلِّها ومن شرِّ كلِّ دابة أنت آخذٌ بناصيتها إنّ ربّي على صراط مستقيم وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ تَوَّكَلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذي لا يَمُوتُ وَالْحَمْدُ للهِِ الَّذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبيراً.

1 décembre 2011, 23:38
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai
دوست عزیز چون من از لاتین به فارسی برمیگردانم با استفاده از گوگل، گاها این غلط ها پیش میاد. و چون مطمئن هستم دوستان متوجه منظور میگردند، لذا زیاد روش تامل نمیکنم. از نکته سنجی جناب عالی سپاسگزارم.

1 décembre 2011, 23:43
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
جناب ارتش جمهوریخواه این بر سر جای خودش ولی دعای مجرب انیس القلوب را در هر حال فراموش نفرمائی که مخصوصا سرکار برای هدایت نیاز دارید والله خیر الحافظین

1 décembre 2011, 23:48
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai
به سر تو و خواهر مریم قسم فراموش نمیکنم.

1 décembre 2011, 23:50
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
شیخ جعفر قندی شهدیقی
تشکر میکنم جناب جمهوریخواه در پناه مولا علی علیه السلام

2 décembre 2011, 09:13
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Kiumars Goodarzi
با درود و اطهار همبستگي و پشتيباني از شريفترين فرزندان خلق ميخواستم يادآور چند نكته باشم : با توجه با سابقه طولاني همكاري انقلابي اسماعيل با مجاهدين و پروسه فاصله گيري از آن هميشه اين سوال براي من مطرح بوده كه اگر چنانچه اسماعيل در اين پروسه به اندازه كافي ياراني را يافته كه انتقادات وي به رهبري سازمان را دريافته و تاييد ميكنند چرا تا كنون يك فراكسيون يا تشكل يا اعتلاف و يا جبهه يا گروه يا سازماني در چهارچوب شورا كه همسو با مبارزات ضد رژپمي مجاهدين ولي كاملا مستقل و با اسلوبها و روشهاي دمكراتيك تشكيلاتي مورد نظر خود كه بري از نواقص موجود در رابطه هاي تشكيلاتي مجاهدين است، تشكيل نداده اند؟ برخورد صحيح سياسي كه ظعنه نق زدن و امثالهم را بهمراه نداشته باشد آيا از طريق حداقل يك فراكسيون يا تشكل دمكراتيك و سياسي كه در بر گيرنده خوسته ها و مطالبات و انتظارات شما و طيفي كه اختلافات خود را در شيوه و متد رهبري مجاهدين ميبيند موثرتر و كار سازتر از يادداشتهاي فردي انتقادي و پراكنده نيست؟ آيا ايجاد يك آلتراتيو تشكيلاتي مترقي تر در برابر روشي كه مذموم طيفي است كه شما هم در آن قرار داريد آنقدر ها مشكل است كه كار را به برخوردهاي شخصي و فردي و غير تاثير گذار و بهانه ايجاد كردن براي فرصت طلبان رنگارنگ تنزل بدهد؟شما چرا فكر نميكنيد براي تصحيح روشها و نظرات سياسي تشكيلاتي، برخوردي تشكيلاتي و نه فردي تاثير دارد؟ آيا هرگز از دوستانتان براي پلاتفرمي كه ميتواند بين شما و آنها مشترك باشد صحبتي بميان آورده ايد تا با اعلام علني آن و جذب عناصر همنظر خود، رهبري مجاهدين را وادار به پذيرش اسلوب منطقي تر و مترفي تر خود كنيد؟ كلام آخر آنكه مبارزه براي تصحيح اشتباهات و رفع نواقص از هرنوعش فقط از داخل آن پديده انجام شدني است نه از طريق خارج آن. من شخصا حمايت و پشتيباني خود را از ايجاد يك فراكسيون چپ در چهاچوب شورا كه با روابطي مستقل ولي همسو با مبارز ات ضد رژيمي مجاهدين باشد اعلام ميكنم.

4 décembre 2011, 13:55
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai
مساله مجاهدین(در اشرف) احتمالا به ۲ مدل پایین حال خواهد شد؛
۱- بدون مقاومت؛ یک سری میان اروپا، یک سری ایران، و حدود ۱۰۰ نفر هستند که هم عراق این ها میخواهد، هم لابی مجاهدین در امریکا، و اسرائیلی ها. داستان این ۱۰۰ نفر که ممکن هست آقای رجوی هم بین ایشان
 باشد را نمیشود از الان پیش بینی کرد. تابع تعادل قواست! کی زورش بچربه!!
۲- با مقاومت؛ بیش تر از دفعه قبل کشته میدهند. بعید میدونم بیش از ۱۰۰ نفر بشه! یا عقل نفرات برمیگردد و میپرسند از خودشان که مقاومت برای ۲ دهه دروغ بی فایده است، یا عراق میتونه داستان را زیر ۱۰۰ تا حل کند. شاید هم مسعود بترسه از عواقب ان. باز هم بازماناندگان به مانند مورد اول جا به جا خواهند شد.
هر کدوم از این ۲ شق بشود، مجاهدین و شورای "مقاومت" به طور سیاسی تمام شده هستند. بنابرین فراکسیون بازی موردی نخواهد داشت. اساسا مکانیزم فراکسیون مال احزاب سیاسی میباشد. مجاهدین مدت زمانی طولانیست که یک فرقه مذهبی هستند. اگر مسعود رجوی اجازه فراکسیون میداد که کار به اینجا نمیکشید! 
به هر حال ارتجاع در هر ۲ طیف قالب و مغلوب اش، وضیت بدی دارند.

4 décembre 2011, 14:15
J’aimeAfficher plus de réactions
Supprimer
Omid Rahai
امام حسین: ایرانی‌ را بایستی اسیر کرد زن‌هایشان را به کنیزی برد و مردانش را کشت و کودکان را به غلامی کشید ...(جلد پنجم کتاب طبری صفحه ۲۱۱۶)

به رهروان راه حسین کمک کنید، تا با ایجاد جمهوری اسلامی دموکراتیک ، راه مولایشان را ادامه بدهند.

http://www.youtube.com/watch?v=pMldKD8oHxw


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر